Naše služby


HASIČSKÝ DOZOR 

Dokážeme zajistit krátkodobé ale i dlouhodobé (nepřetržité) hasičské dozory - preventivní požární hlídky na všech typech akcí.
 • Plesy, Koncerty, Festivaly
 • Eventy, Pochody
 • Sportovní a dětské akce
 • Ukázky hasičské techniky 
 • Asistenci u natáčení filmů, seriálů a reklam
 • Jsme flexibilní a přizpůsobíme se Vašim požadavkům.

Navíc disponujeme technikou a vlastním zázemím pro potřeby našich hasičů a preventivních požárních hlídek. Díky tomu dokážeme na místě profesionálně a rychle pomáhat.


Úkoly preventivní požární hlídky:

 • kontrola předcházení vzniku požáru
 • kontrola volných unikových cest
 • vhodné rozmístění hasicích přístrojů
 • řízení evakuace a součinnost s IZS

Povinnost zajistit preventivní požární hlídku ukládá zákon! 


MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Jako mimořádnou událost bereme všechny nečekané události, které způsobila činnost člověka nebo přírodní vlivy. Události mohou mít závažné důsledky na zdraví i životy jedinců, ale také značně poškodit majetek či okolní prostředí.

Mimořádná událost může vzniknout z mnoha různých příčin, její přesnou definice naleznete v § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. 

Existují samozřejmě také situace, které neovlivníme a jsou způsobené přírodními vlivy, například povodně, pandemie, tornáda, sněhové kalamity nebo lesní požáry a mnoho dalších.

Mimořádné události jsou tak závažné, že je řeší přímo složky integrovaného záchranného systému, které provedou záchranné a likvidační práce. Mezi tyto složky řadíme Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a záchranné služby a další ostatní složky IZS.


ZÁCHRANNÝ TÝM

 • Zdravotní dozor první pomoci jistě využijete na:

  • hudebních festivalech
  • zábavních a společenských akcích
  • sportovních akcí
  • filmových natáčení
  • veřejných shromážděních a dalších akcí
 • Stejně jako hasičské dozory a preventivní požární hlídky jsou zdravotní dozory první pomoci nedílnou součástí mnoha akcí. 
 • dvoučlenný tým složený z hasičů - zdravotníků se základním vybavením pro poskytování první pomoci
 • dle akce a požadavků je vždy navýšení počtu členů záchranného týmu
 • rozšířené služby s dalším vybavením ( AED, stan, vybavení pro primární a sekundární první pomoc na místě a v terénu)

Úzce spolupracujeme s našim partnerem www.adz-cr.cz